Tarieven per 01-01-2019

 

I Consultatie en diagnostiek
a. Diagnostisch onderzoek
C11 Periodieke Controle €21,78
C13 Probleemgericht consult €21,78
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22 Schriftelijke medische anamnese €21,78
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan €103,16
c. Toeslagen en diversen
C80 Mondzorg aan huis €17,19
III Preventieve mondzorg (M)
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) €12,85
M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) €12,85
M03 Gebitsreiniging (per 5 minuten) €12,85
M05 Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit €25,79
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek €17,19
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen Medicament €27,63
M40 Fluoridebehandeling, per kaak €14,33
IV Verdoving (A)
A15 Oppervlakte verdoving €7,45
A10 Geleidings- en/of infiltratieverdoving €14,33
XII Tandvleesbehandelingen (T)
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus (maximaal) €151,88
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus (maximaal) €166,21
T21 Grondig reinigen wortel per element, complex €30,95
T22 Grondig reinigen wortel per element, standaard €22,92
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling €88,83
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële behandeling €103,16
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling €45,85
T41 Beperkt consult parodontale nazorg €60,18
T42 Consult parodontale nazorg €87,11
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg €115,77
T44 Complex consult parodontale nazorg €154,17
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus (maximaal) €151,88
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus (maximaal) €166,21
Diversen
T91 Pocketregistratie (ook inzetbaar voor patiënten die zich niet in het chirurgisch parodontologie-traject bevinden) €34,39
T92 Parodontiumregistratie (ook inzetbaar voor patiënten die zich niet in het chirurgisch parodontologie-traject bevinden) €68,77
T93* Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling €40,12
T94 Behandeling tandvleesabces €77,37
T57* Toepassing lokaal medicament €61,90
T96 Uitgebreide voedingsanalyse €57,31
Nazorg implantologie
J60 Specifiek consult nazorg implantologie €53,78
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie €88,01
XIV uurtarieven (U)
U25 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de WLZ-instelling in eenheden van 5 minuten €13,05
U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de WLZ-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de Zorgaanbieder €15,06
U05 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van 5 minuten €15,06
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP €186,98

*Bij deze prestatie kunnen nog afzonderlijk techniekkosten in rekening gebracht worden.

Aan deze tarievenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Mondhygiëne Praktijk Veerdig is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens.